THE GAMES

of the Agency
of Secrets®

HOW TO PLAY

To the Agency
of Secrets® experience

ELS VIDEOS

of the Agency
of Secrets

Are you ready?

Are you ready?

We need agents!

Agency of Secrets® is a global experience made up of 10 games (digital and analogue) located in Vilanova i la Geltrú. Each can be played independently, but played together they build a complete narrative, which allows you to discover the history of the city. Reality and fiction mix to create a unique experience for those who dare to play it.

Are you ready

35 km
on routes

267 riddles
to solve

Start, June 18th
of 2022

460 points
of interest

App Agency of Secrets

All the Agency in your hands

The Agency of Secrets® app is a tool that lets you know which games are available, where they are located, and what you need to do to play them. The geolocation system will take you to the starting point of each of them, allow you to keep track of the cases already played and, with the resolution of each of them, you will get rewards within the app itself. Free the captured agents, discover the history and secrets of the city and recover the lost chapters of the "Secret History of the Agency". Download it at:

Where does everything happen?

The two selected destinations are the center of Vilanova i la Geltrú and its promenade. The conceptual context of Vilanova’s creative space is the discovery of “Secrets”. Here is the opportunity to find, interact and gain knowledge that would otherwise be impossible. “Secrets” can refer to discovering places digitally or analogically, learning stories, accessing or interacting with locals. Find all kinds of curiosities, hidden places or unknown facts and make them the goals of the games.

The selected sites are:

  • Víctor Balaguer Museum
  • Casa Papiol
  • Town Square
  • Railway Museum
  • Old town
  • Market
  • Lighthouse space
  • Passeig del Carme
  • Bunkers

The Agency of Secrets® is a brand that identifies a set of gaming experiences, under the same narrative, where the city of Vilanova i la Geltrú is explored through physical and virtual environments. The Agency of Secrets® was created as part of the MEDGAIMS GAmifIcation for Memorable tourist experienceS project, funded by the European Union ENI CBC Mediterranean Sea Basin Program.

A EUROPEAN UNION PROJECT

GAmifIcation for Memorable tourist experienceS

What is the MEDGAIMS project?

Today’s tourists are demanding; they not only want to observe, but also experience the destinations. This trend towards experiential tourism is relevant to all those off-season travelers who choose this time of year to reduce costs, avoid congestion and increase the chances of genuine interactions with locals.
The MEDGAIMS project aims to develop games, both in physical and virtual format, that generate experiential experiences for visitors, adding a necessary appeal to lesser-known destinations. The project aims to increase tourist flows, covering all niches and segments, both for off-season and high-season travelers. This goal creates new opportunities for both gaming and creative professionals to embark on.
Given that gamification is culturally sensitive – we don’t all have the same concept of fun – the project will do a multicultural and cross-border evaluation of initiatives before opening them up to international tourists.
Finally, 40 games will be selected and implemented in 12 areas of tourist interest in 8 destinations in 4 different countries.

AGENCY OF SECRETS

BENVINGUDA A L'AGÈNCIA

L’App de l’Agència dels Secrets és la eina clau per poder resoldre tots els casos repartits per la ciutat. Facilita informació sobre cada cas, la seva localització i com resoldre’l. Segons vagis solucionant els casos desbloquejaràs contingut adicional relatiu a l’Agència dels Secrets. Alliberar agents capturats, conèixer secrets de la ciutat i recuperar els capítols de vídeo de La Història Secreta de l’Agència i així poder saber la seva realitat actual.

ÀNIMES (SOULS)

UNA HISTÒRIA INACABADA

Hi ha una ànima que no descansarà fins que compleixi la seva missió. Fa molts anys va escriure una carta que no va arribar mai al seu destinatari. Esbrina a qui anava destinada la carta i ajuda a l’esperit. Un cas sobrenatural en Realitat Virtual.

Per resoldre aquest cas cal:

Ubicació:

UNDERGROUND.

CORRE PELS TÚNELS

La biblioteca secreta de l’Agència ha sigut descoberta i està en perill. Viatja pels túnels de Vilanova i la Geltrú traslladant els últims objectes al nou emplaçament, però vigila no et segueixin. Un cas en Realitat Virtual per visitar els antics túnels de la ciutat.

Per resoldre aquest cas cal:

Ubicació:

CONTRABANDISTES

DESCOBREIX AL CULPABLE

Un grup de contrabandistes vol apagar el far per tal de poder descarregar un vaixell ilegalment. Tenen un còmplice entre els habitants del barri de mar. Podràs descobrir qui és abans que ocupin el far i se’n surtin amb la seva? Un cas en format joc de taula

Ja disponible! Podeu jugar-hi a l’Espai Far

CAPES D’HISTÒRIA.

SECRETS DE CARRER

Tres agents de tres èpoques diferents van desaparèixer misteriosament. Només en tenim tres llibretes amb tres rutes amb secrets visibles a ull nu… cosa que els fa més invisibles. Les tres rutes formen un cas que us farà veure amb nous ulls els carrers de Vilanova i la Geltrú. Et necessitem! Potser encara podem salvar els agents desapareguts!
Ja podeu comprar el vostre exemplar a l’Espai Far o a Can Papiol. També podeu jugar-hi, de manera gratuïta, des del vostre dispositiu (recomanable tablet) descarregant-vos els arxius de cada ruta:

ESCAPE BOOK. THE SECRET LIBRARY.

ESCAPE BOOK

“The secret library of the Agency was moved through the tunnels of Vilanova to a secret location to avoid falling into the enemies’ hands. No one knows where it is. All the clues to find the location is held in a book: ”The book of Secrets”. Look at the pictures and solve the enigmas to discover where it is hidden. A case in an escape-book format for The Agency of Secrets. Good luck Agent!”

Buy your copy now at l’Espai Far or at Can Papiol.
You can also play, for free, through your device (tablet recommended), by downloading the following file:

EL 7È LLIBRE.

UN CAS DETECTIVESC

El 1951 s’obre la caixa amb el llegat de Víctor Balaguer seguint les seves instruccions.
La caixa contenia sis llibres sobre les seves memòries i un llibre més en blanc.
L’organització maçònica sospitava que el setè llibre original contenia un poderós secret,
però va ser robat i amagat. Aquest enigma ha cridat l’atenció de l’Agència dels Secrets.
No obstant això, els investigadors d’aquesta història han d’estar atents, perquè no són els
únics que van rere la pista d’El setè llibre.

Per resoldre aquest cas cal:
1. Descarregar-se l’app The 7th Book.
2. Instal·lar-la i obrir-la.

Nota: la primera part d’aquesta app pot jugar-se des de casa. La resta requereix estar presencialment a Vilanova i la Geltrú.

L’AVI.

HISTÒRIES PERDUDES DE LA GUERRA CIVIL

Un diari encriptat, aquest és l’inesperat llegat de la Valentina a la seva néta. Un misteri ancorat en els terribles temps de la Guerra Civil que haureu de resoldre sense dilació. Hi ha tot de llocs a Vilanova que oculten la veritat dels fets, llocs que haureu de cercar i identificar, així com resoldre els enigmes que oculten. Prendreu les decisions correctes? Hi ha molt més del que sembla en joc!

Per resoldre aquest cas cal:
1. Descarregar-se l’app Grandpa – L’avi.
2. Instal·lar-la i obrir-la.
La primera part pot jugar-se des de casa. Però les dues missions d’aquest joc, requereixen desplaçar-se per Vilanova i la Geltrú (centre històric i façana marítima)

GASTROSECRETS. ELS GUARDIANS DEL RECEPTARI.

GASTRONOMIA

Ajuda a l’Antoni, un cuiner de Vilanova ferit de mort a la guerra de Zelúan, a finalitzar l’encàrrec de l’Agència dels secrets. Descobreix la gastronomia vilanovina, en un cas emocionant a peu per Vilanova. Un viatge culinari ambientat al s.XIX, on descobriràs un món que ha canviat i s’ha transformat, però que amaga secrets molt suculents a conservar.
Compreu ja el vostre exemplar a l’Espai Far o a Can Papiol. També podeu tenir-los gratuïtament, de manera digital, descarregant-vos els següents arxius:

SURGE ET AMBULA.

DESCOBREIX ELS SECRETS MAÇÒNICS

NO DISPONIBLE TEMPORALMENT

El 16/5/1886 s’inaugura l’Exposició Egípcia a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Àngela Roure, va venir a descobrir perquè havia desaparegut la seva mare…però l’esdeveniment no era el que semblava. Secrets maçons, antigues societats secretes i una dona aventurera es relacionaran per tal que desvetlis què va passar realment.

Aquesta experiència no es troba disponible temporalment per obres en la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. La reobertura del Museu està prevista el març del 2023. Sentim les molèsties.

AGENCY OF SECRETS.

WELCOME TO THE AGENCY

The Secret Agency App is the key tool to be able to resolve all cases spread across the city. Provides information about each case, its location and how to resolve it.As you solve the cases you will unlock additional content related to the Secret Agency. Release captured agents, learn secrets of the city and retrieve the video chapters of The Secret History of the Agency and thus be able to know its current reality.

SOULS

AN UNFINISHED STORY

There’s a lost soul that cannot rest until the accomplishment of his mission. A long time ago wrote a letter that never arrived at its destination. Discover who was the recipient and help the soul. A supernatural case in Virtual Reality.

To solve this case you need:

Location:

UNDERGROUND.

RUN THROUGH THE TUNNELS

The secret Library of the Agency has been discovered and it’s in danger. Travel through the Vilanova i la Geltrú’s tunnels moving the last objects to the new placement, but beware of being followed. A case in Virtual Reality for visiting the old tunnels of the city.

To solve this case you need to:

Location:

SMUGGLERS.

FIND THE GUILTY

A group of smugglers want to turn off the lighthouse to unload a ship illegally. They have an accomplice within the sea village population. Will you be able to uncover who is before the smugglers take the lighthouse and commit the crime? A board game case.

Now available! Play it at l’Espai Far

LAYERS OF HISTORY.

SECRETS IN THE STREETS

“Three agents from three different eras disappeared mysteriously. All we have are three notebooks with three routes with secrets visible to the naked eye… which makes them more invisible. The three routes form a case that will give a new vision of the streets of Vilanova i la Geltrú. We need you, Agent! Maybe we can still save the missing agents!”
Buy your copy now at l’Espai Far or at Can Papiol. You can also play, for free, through your device (tablet recommended), by downloading the file of each route: